torsdag 28. januar 2010

Saker til styremøte

Hei alle medlemmer.

Vi er nå godt i gang med et nytt år. Har noen saker de ønsker vi skal ta opp i styret send oss en mail, skriv på vår facebookside eller snakk med noen i styret.

Hilsen formann
Randi Stølan

Ingen kommentarer: